Klövbergsgrottan, Tyresö


Södertörns största grottsystem finns vid Klövberget i Tyresö. Grottan är en sk blockgrotta som bildats vid istidens slut, ca 10.000 år sedan. När inlandsisen smälte bort lättade trycket på urberget som då sprack. En stor blockanhopning utmed bergets sydvästra sluttning har skapat en labyrint av övertäckta sprickor och utrymmen med en sammanlagd längd över 300 meter. De olika delarna bildar ett grottsystem som ligger i flera plan med omväxlande små och stora salar som är förbundna genom mycket trånga och svårforcerade gångar. Trots att grottan i sig är svår att utforska i sin hela längd är Klövberget ett utmärkt utflyktsmål för hela familjen. Det är lätt att ta sig till grottan och på sommaren finns fina platser för picknick och bad.


Vägbeskrivning:

Med bil
För att enklast ta sig till Klövberget kör man Tyresövägen (nr 229) österut förbi Tyresö centrum och Tyresö slott. Sedan följer man de slingriga vägarna utmed Brevikshalvön. Eftersom vägen till Klövberget inte är skyltad kan det vara en god ide att ha en karta att orientera sig med, t ex Stockholms telefonkatalogskarta (sidorna 59-60). Vid en lanthandel som ligger på höger sida av vägen på Brevikshalvön svänger man upp på Tegelbruksvägen. Sedan tar man första avfarten till vänster (efter ca 50 meter) som heter Mokärrsvägen. Efter ca 1.5 km tar man av till höger in på Svartbäcksvägen. Efter 600 m svänger man återigen höger in på Noretvägen. Efter en dryg km skymtar en parkeringsplats på höger sida inne bland höga lummiga träd, alldeles nedanför ett bergsstup med nedrasade jätteblock. Det går bra att ställa bilen på parkeringen. Härifrån är det ett par hundra meter att gå i samma riktning. Stigen går förbi en båtklubb och man kan gå på deras bryggor.

Med buss
Tag buss 873 från Gullmarsplan och byt till 805 i Tyresö centrum. Åk med den till ändhållplatsen i Ällmora. Observera att inte alla turer går till Ällmora. För att få aktuell tidtabell gå in på www.sl.se. Från ändhållplatsen i Ällmora går man tillbaka 100 m till Noretvägen. Följ denna tills du ser parkeringsplatsen, vilket är en promenad på 1.5 km eller 15-20 min.


Stigen till grottorna går via båtklubbens brygga.Bryggan kantas av en brant klippvägg och stora granitblock.
 


 

Direkt efter båtbryggan finns ett enormt klippblock. 50 meter längre fram, längs bergsbranten, finns Klövbergsgrottan och ett flertal andra öppningar och glipor mellan stenblocken som kan utforskas. De stora stenblocken och branta klipporna inbjuder också till klättring. Det finns ett antal bultade leder för erfarna klättrare och möjligheter att öva bouldering.


Lite soloklättring bland stenbumlingarna.Enorma rasmassor kantar hela Klövbergets sydvästra brant.


Det finns två huvudingångar till det stora grottsystemet. Ingångarna ligger ca 20 meter ifrån varandra utefter bergssidan i nord-sydlig riktning.


Inspektion av den högra eller sydliga ingången. Härifrån kan man ta sig genom en spricka i berget åt vänster där det finns en smal grottsal med över 3 meters takhöjd. Fortsätter man ännu längre till vänster når man den andra norra ingången.

 


Från den norra ingången kan man ta sig längs en bergsspricka snett upp genom berget. Härifrån är det möjligt att ta sig in i det större grottsystemet. Flera passager inne i grottan är dock mycket trånga och svårforcerade. Vissa partier har bara några decimeter i takhöjd vilket kan upplevas som klaustrofobiskt. Det kan tidvis också vara svårt att hitta framkomliga hålor, varför en utforskning av hela grottsytemet tar mycket tid i anspråk. Vill man göra en ordentlig utforskning krävs riktig utrustning, bl a heloverall, knä- och armbågsskydd, ficklampa/pannlapa och hjälm.Trånga passager och vertikala gångar förbinder flera större hålrum under blockrösen och bergssprickor.

Från toppen av Klövberget, som enklast nås via en trappa belägen vid båtbryggorna, får man en fantastisk utsikt över Kalvfjärden och det omgivande landskapet.